صفحه اصلی قالب وبلاگ ابزارهای وب تبلیغات تماس با ما
پاسخ استخاره
فال تاروت
پربیننده ها
تبلیغات
قالب وبلاگ
پاسخ قرآن به استخاره شما

پاسخ قرآن به استخاره شمانتیجه استخاره : انجام نده

نتیجه کلی استخاره : بد است اگر چه ظاهرا همه چیز بر وفق مراد است ولی در آخر متوجه می شوید که باطنا چیز دیگری بوده است ترک شود.

نتیجه استخاره ازدواج : بد است اگر چه ظاهرا چنین نیست صبر کنید و صدقه بدهید.

نتیجه استخاره معامله : بد است گول ظاهر را نخورید در صورت انجام متضرر خواهید شد.

سوره قمر

آیه 50

سوره قمر
سوره قمر
531
532
ترجمه فارسی سوره

نیت کرده و درصورت نیاز تکرار استخاره آنلاین

اگر برای یک نیت چند بار استخاره بگیرم کدام صحیح است

برای یک نیت چند استخاره جایز نیست مگر آنکه شرایط تغییر کرده باشد و یا زمان بسیار زیادی از استخاره قبلی گذشته باشد.

چنانچه برای یک نیت چند بار استخاره بگیرید ، پاسخ استخاره اول معتبر است و بقیه اعتباری ندارند.

استخاره یعنی

استخاره به معنی مشورت با خداست ، بهتر است سعی کنید برای هر کاری استخاره نگیرید.

ابتدا با تفکر و اندیشه راه را پیدا کنید اگر امکان پذیر نبود با صاحب نظران مشورت کنید.

اگر باز هم راه درست را پیدا نکردید از خدا کمک بگیرید و از طریق استخاره با قرآن راه درست را دریافت کنید.

با توکل به خدا انشاالله که در امور کار و زندگی موفق خواهید بود.

تبلیغات
لینک های ویژه